Limba romaneasca

Limba românească

 

Mult e dulceşi frumoasă

 

Limba ce-o vorbim,

 


Alt
ă limbă-armonioasă

 

Ca ea nu găsim.

 


Salt
ă inima-n plăcere

 

Când o ascultăm,

 

Şi pe buze-aduce miere

 

Când o cuvântăm.