Utile

HOTARAREA NR.40/23.09.2016

Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit “Sfantul Mucenic Mina”, Municipiul Ploiesti

Hotararea nr.40 din 23.09.2016

 

          Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit “Sfantul Mucenic Mina” Ploiesti

          Avand in vedere:

  • Adresa 1565/23.09.2016
  • Ordinul 5080/31.08.2016

Hotaraste

Art.Unic Aproba membrii Comisiei de Concurs pentru ocuparea postului de director.

 

Presedinte de sedinta

Prof. Stan Daniela

HOTARAREA NR.39/14.09.2016

Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit “Sfantul Mucenic Mina”, Municipiul Ploiesti

Hotararea nr.39 din 14.09.2016

 

          Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit “Sfantul Mucenic Mina” Ploiesti

          Avand in vedere:

  • Legea nr.1/2011
  • Ordinul 5080/31.08.2016
  • Ordinul nr.3753/2011

Hotaraste

Art.1Aproba Proiectul de Dezvoltare Institutionala

Art.2 Aproba decontarea transportului doamnei Pavel Mariana.

 

Presedinte de sedinta

Prof. Stan Daniela

HOTARAREA NR.38/08.09.2016

Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit “Sfantul Mucenic Mina”, Municipiul Ploiesti

Hotararea nr.38 din 08.09.2016

 

          Consiliul de Administratie al Gradinitei cu program prelungit “Sfantul Mucenic Mina” Ploiesti

          Avand in vedere:

  • Legea nr.1/2011
  • Metodologia cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie
  • ROFUIP

Hotaraste

Art.1 Aproba constituirea Consiliului de Administratie

Art.2 Aproba transferul prescolarilor

Art.3 Aproba repartizarea cadrelor didactice la grupe si repartizarea copiilor la grupe

Art.4 Aproba orarul gradinitei

Art.5 Aproba comisiile  de lucru, a responsabililor si membrilor acestora

Art.6 Aproba suma de 10lei/zi copil contributie parinti pentru hrana copiilor.

 

Presedinte de sedinta

Prof. Stan Daniela